برند شخصی با درگاه شخصی

ارائه یک درگاه شخصی به چه درد کسب و کار من می‌خوره؟!

[ratings] یک سؤال رایج که خیلی‌ها از ما می‌پرسند: «ارائۀ یک درگاه شخصی ، چیه و به چه درد کسب و کار من می‌خوره؟!» پیش از اینکه وارد پروسۀ پاسخگویی به این سؤال شویم، بیایید ابتدا واژه‌ای را که این روزها زیاد شنیده می‌شود را مرور کنیم: برند. برند به زبان نسبتاً آدمیزادی! تبدیل‌شدن به …

ارائه یک درگاه شخصی به چه درد کسب و کار من می‌خوره؟! ادامه »