مالیات

هیلاپی مالیات در پرداخت‌یارها

پرداخت‌یارها و نگرانی مشتریان از بابت مالیات

یکی از سوءتفاهم‌های رایج درمورد پرداخت‌یارها این است که بسیاری گمان می‌کنند که پرداخت‌یارها با ایجاد «شفافیت» بیشتر، سبب می‌شوند که فروشنده‌ها یا بازرگان‌ها، نظارت بیشتری بر حساب‌ها و تراکنش‌های خود احساس کنند. البته در مقیاس ملی، چنین چیزی ابداً بد نیست؛ چراکه مالیات‌ها اگر درست استفاده شوند (و این اگری مهم است) می‌توانند در …

پرداخت‌یارها و نگرانی مشتریان از بابت مالیات ادامه…

Scroll to Top