سرویس اعتبارسنجی افراد

رتبه‌بندی اعتباری چیست و از کجا می‌آید؟

رتبه‌بندی اعتباری یا همان سرویس اعتبارسنجی افراد یک متر و مقیاس کاربردی است که بر اساس رفتارهای اعتباری قبلی هر شخص حقیقی یا حقوقی از 105 مرجع قانونی و معتبر داخل کشور محاسبه می‌شود. برای محاسبه رتبه اعتباری افراد از مراجعی مانند بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های بیمه، کارگزاری‌های بورس، لیزینگ و… استعلام می‌شود و با استفاده از فرمول‌های پیچیده و استاندارد، رتبه‌بندی اعتباری افراد به صورت تخمینی استخراج می‌شود. گزارش مفصل سرویس اعتبارسنجی، به خوبی نشان می‌دهد که میزان ریسک اعتباری اشخاص چه میزان است.

برخی از عوامل مهم در اعتبارسنجی افراد حقیقی و حقوقی عبارتند از: پرداخت به موقع اقساط تسهیلات بانکی و چک‌های برگشتی احتمالی. این دو مورد تنها برخی از مواردی است که از بانک‌های سراسر کشور استعلام می‌شود. علاوه بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری سابقه 8 سال اخیر افراد در دیگر مراجع نیز استعلام می‌شود تا تصویری روشن از سابقه اعتباری افراد بدست آید.

کاربردهای رتبه‌بندی اعتباری:

  • دریافت رتبه اعتباری افراد و شرکتها
  • دریافت رتبه اعتباری برای کنترل ریسک قرارداد
  • دریافت گزارش اعتبارسنجی برای محاسبه ریسک سرمایه‌گذاری و شراکت
  • دریافت اطلاعات مشتریان احتمالی خرید اعتباری

رتبه‌بندی اعتباری برای چه افرادی مهم است؟

  • بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری
  • صندوق‌های قرض‌الحسنه
  • شرکت‌های بیمه و کارگزاری
  • شرکت‌های سرمایه‌گذاری
  • شرکت‌های فروش اقساطی-اعتباری محصولات
  • شرکت‌های ارائه خدمات اجتماعی