دریافت شماره شبا

برای دریافت شماره شبای حساب خود (یا همان شماره IBAN) نزد هر بانک روی نشان آن بزنید و مراحل را در سایت بانک مربوطه پیگیری بفرمایید.