تشکر از همراهی شما

اطلاعات تماس شما دریافت شد. به زودی همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت.

تا آن موقع می‌توانید سری به صفحه هیلاپی در گیت‌هاب بزنید و کمی با SDK پرداخت درون برنامه‌ای ما آشنا شوید.

sdk پرداخت درون برنامه ای هیلاپی برای اندروید استودیو

‌SDK پرداخت درون برنامه ای هیلاپی برای اندروید (Android)

sdk پرداخت درون برنامه ای هیلاپی برای یونیتی در گیت هاب

‌SDK پرداخت درون برنامه ای هیلاپی برای یونیتی (Unity)